FFA Focus

Kako igrati Hell Let Loose? Ovo je vodič za početnike

Hell Let Loose nova je popularna igra na tržištu multiplayer FPS-ova koja je svoje ime stvorila na PC-ju, a ovih dana svoj put traži i na konzolama, prvo na PS5. Otvorena beta na PS5 trajala je do 21. 9., a do konačnog izlaska igre 5. 10. možda bude i još jedno testiranje.

Hell Let Loose uspoređujemo s Battlefield igrama budući da dijele isti koncept velikih bojišta s velikim brojem igrača, međutim, ako uletite u njega kao u Battlefield nećete se dobro provesti. U odnosu na druge igre sličnog tipa, Hell Let Loose je implementirao nekoliko inovativnih koncepata koji među novim igračima mogu stvoriti konfuziju. Zato smo se odlučili napraviti vodič za nove igrače. Jednom kada sve polovite, Hell Let Loose će vam sav trud višestruko vratiti napetim bitkama kroz bezbroj zabavnih i nezaboravnih trenutaka.

Ako tražite suigrače ili trebate još poneki osobniji savjet, pridružite nam se na forumu u službenoj Hell Let Loose diksuiji.

Koncept

Hell Let Loose igra se na velikom bojištu zamišljenom za dva Teama do 50 igrača. Svaki Team sastoji se od više Squadova. Svaki Squad može imati do 6 članova. Svaki član ima svoju ulogu, a vođa Squada naziva se Squad Leader. Na početku meča, dostupna su tri mjesta za spawn. Te tri početne lokacije zovu se HQ. Na svakom HQ-u nalazi se nekoliko vozila. O tipovima vozila ću se raspisati kasnije, kao i o najbitnijim smjernicama za korištenje istih i njihovu efikasnu namjenu.

Kroz meč se pojavljuju dodatna dva tipa spawna. Prvi se naziva Garrison, a drugi Outpost za koji ćete često čuti termin OP koji ću nadalje koristiti. Garrison omogućava spawnanje svim članovima Teama, dok OP omogućava spawnanje samo članovima Squada čiji je Squad Leader napravio taj OP.

Garrisone grade CommanderSquad Leader i SpotterOP-eve grade Squad Leader i Spotter.

Primjer:

Imamo 3 Squada u čitavom meču:

 1. Able
 2. Baker
 3. Charlie

Squad Leader Ablea izgradio je Garrison. Na taj se Garrison mogu spawnati svi članovi Ablea, Bakera i Charlieja. Squad Leader Bakera izgradio je OP. Na taj se OP mogu spawnati samo članovi Bakera.


U isto je vrijeme moguće postaviti do 8 Garrisona. Svaki Squad može imati jedan aktivan OP u isto vrijeme. Svaki OP ima tajmer prije nego što se može postaviti na novoj poziciji.

Bitno je aktivno postavljati Garrisone i OP-eve jer je igra temeljena na mobilnim točkama spawnanja te se time simulira dinamična prva crta bojišnice.

Vozila i posebne mogućnosti tima, poput bombardiranja, aktivira Commander i one su ograničene tajmerom i resursima. Resursi se generiraju pomoću Nodeova. Postoje tri tipa Nodeova:

 1. Ammo
 2. Fuel
 3. Manpower

Ammo Node se koristi kako bi se koristilo na Commanderove vještine koje trebaju municiju, kao što je Recon Plane, te na aktivno oružje za igrače u obliku artiljerije.

Fuel Node se koristi kako bi Commander stvarao vozila poput Heavy Tanka ili Supply Trucka.

Manpower Node se koristi kako bi Commander pojačavao točke obrane ili stvarao Airheada, privremene točke spawnanja koja pada iz zraka.

Više o njihovoj gradnji u objašnjenju Engineer klase.


Komunikacija

Postoje tri kanala za komunikaciju te ću za svaki definirati koja ga klasa koristi kada ću pisati o samim klasama. Prvi je Local Proximity Chat (plava boja) koji se koristi kako bi se komuniciralo s članovima Teama u svojoj okolici. Tako članovi Squada komuniciraju s članovima drugih Squadova i Commanderom. Drugi je Squad Chat (zelena boja) koji koriste članovi Squada da međusobno komuniciraju. Treći je Command Chat koji koriste CommanderSquad Leadovi i Tank Commander kako bi međusobno komunicirali i koordinirali napad i obranu.

Poželjno je (možda čak i nužno) uvijek imati barem dva puna Squada u obrani točke najbliže bojišnici. Nemojte se bojati volontirati za obranu ako igrate kao Squad Lead, zna biti vrlo napeto i zabavno.

Ovo je igra koja ne funkcionira ako igrači u timu ne koriste VOIP i međusobno komuniciraju. Nećete se zabaviti ako ne pričate i nećete naučiti kako se zapravo igra. Ako se nađete u ekipi s ljudima koji ne pričaju, uskočite u drugu, naći ćete nekoga, garantiram.

Nije bitno igrati za K/D omjer. Igrajte za tim i za osvajanje točaka i držanje istih točaka potpomognuto aktivnom i kvalitetnom komunikacijom.

Karta

Postoje dva moda igranja. Prvi od njih je Warfare.

Svako bojište ima 5 kontrolnih točaka. Karta je podijeljena na retke i stupce. Ovisno o orijentaciji karte, svaka kontrolna točka zauzima ili 2 retka ili 2 stupca koji čine jedan sektor. Ne može se zauzimati kontrolne točke iza onih koje nisu osvojene. Igra završava po isteku vremena ili onda kada jedan tim zauzme sve kontrolne točke.

Svaki tim počinje s dvije zauzete kontrolne točke te se bore za onu u sredini. Od sada ću o podijeljenim teritorijima govoriti kao plavi teritorij (prijateljske kontrolne točke), bijeli teritorij (neutralna srednja točka na početku igre) te crveni teritorij (neprijateljski teritorij).

Gradnja Garrisona u plavom teritoriju košta 50 Suppliesa.
Gradnja Garrisona u bijelom teritoriju nije moguća.
Gradnja Garrisona u crvenom teritoriju košta 100 Suppliesa.
Gradnja OP-a je besplatna.

Garrison se ne može graditi u sektoru koji je iza neosvojenog sektora.

Gubitkom kontrolne točke ujedno se gube i svi GarrisoniOP-evi i Nodeovi u tom sektoru.

Prikaz Warfare mape. Žuti pravokutnik na C i D stupcima predstavlja sektor za prijateljsku kontrolnu točku Wehebach Overlook. Crveni pravokutnik na E i F stupcima označava sektor za neutralnu kontrolnu točku The Scar. Plavi pravokutnik na G i H stupcima predstavlja sektor za neprijateljksu kontrolnu točku Salient 42. Ukoliko plava strana kontrolira Mausbach Approach, Wehebach Overlook i The Scar, mogu napadati samo Salient 42, dok je Hurtgen Approach zaključana točka dok se ne zauzme Salient 42. Ljubičasti pravokutnik s desne strane označava naredbe koje Commander može koristiti. Rozi pravokutnik pri vrhu prikazuje dostupne resurse. Svijetlo plavi krug u desnom kutu karte označava legendu prema kojoj možete prepoznati što je OP, što je Garrison, što je Airhead i što je HQ.

Drugi je mod Offensive u kojemu jedna strana uvijek brani, dok druga uvijek napada. Ovoga puta je svaki od 5 sektora pod kontrolom obrambene strane. Napadačka strana ima 30 minuta za zauzimanje sektora. Ukoliko ne zauzmu sektor u 30 minuta, gube meč. Ukoliko zauzmu, tajmer se resetira na 30 novih minuta. Potrebno je zauzeti svaki sektor kako bi napadačka strana pobijedila meč.

Primjer Offensive mape za napadački tim. Oznaka iznad kontrolne točke prikazuje prijateljski Supply Drop.

Supplies

Za gradnju su potrebni Supplies. Njih može tvoriti Support klasa, Commander spuštanjem Airdropa te ispuštanjem kutija iz Supply Trucka. Prvi od njih je da Support baci kutiju Suppliesa koja se potom kroz 5 minuta resetira te dopušta ponovno bacanje (ako i dalje ima preostalih Suppliesa u prošloj kutiji, ona se mijenja novom kutijom). Drugi način je da Commander naredi Supply Drop koji koristi Manpower resurse, dok je treći način taj da se koristi Supply Truck koji može baciti dvije kutije SuppliesaSuppliesi se mogu koristiti u radijusu od 50 metara.

Jedna kutija Supporta sadrži 50 Suplliesa.
Jedna kutija Supply Dropa sadrži 100 Suppliesa.
Jedna kutija Supply Trucka sadrži 150 Suppliesa.


Klase

Svaki tim ima po 50 igrača pri čemu svaki igrač ima svoju bitnu ulogu. Proći ću kroz svaku od uloga, no prije svega ću ih nabrojati:

 • Commander
 • Squad Leader
 • Rifleman
 • Assault
 • Automatic Rifleman
 • Medic
 • Support
 • Engineer
 • Anti-Tank
 • Machine Gunner
 • Spotter
 • Sniper
 • Tank Commander
 • Tank Crewman

Commander

Jedna od najbitnijih uloga na bojištu je upravo ona Commandera. On je zadužen za nadgledanje bojišta i podršku svojim Squad Leadovima u organizaciji napada i obrane. Osim što može graditi Garrisone, može i koristiti posebne vještine svoje klase kako bi dodatno pomogao svome Teamu. Primjerice, može baciti Supply Drop iza neprijateljskih linija što omogućava izradu Garrisona za napad. On je ujedno i zadužen za spawnanje novih vozila poput tenkova i kamiona.

Ima pristup sljedećim kanalima:

 1. Local Proximity Chat
 2. Command Chat

Squad Leader

Duša čitavog Squada i čovjek koji može činiti razliku između zabavnog i dosadnog meča. Zadužen je za izgradnju Garrisona i OP-a. Pričajte s njim o čemu se događa na bojištu, a ako igrate kao on, prenesite na ostale članove plan za daljnju akciju. Najvažnije od svega je da gradite, gradite i gradite. Također može postavljati markere koje mogu vidjeti i ostali CommanderSquad Leadovi i članovi Squada (markerk koji označava tenk).

Crveni marker na ekranu predstavlja već označeni neprijateljski OP, dok radijalni meni daje na odabir niz markera popraćenih tekstualnim opisom vidljivosti markera.

Ima pristup sljedećim kanalima:

 1. Local Proximity Chat
 2. Squad Chat
 3. Command Chat

Rifleman

Osnovna klasa koju preporučam svim početnicima jer ima vrlo jednostavnu zadaću. Biti timski igrač i bacati kutije s municijom kada vide da je za to prikladna situacija. Odlična klasa za naučiti osnovne mehanike.

Ima pristup sljedećim kanalima:

 1. Local Proximity Chat
 2. Squad Chat

Assault

Klasa koja služi za blisku borbu automatskim oružjem te odlična za brze akcije u kojima treba raditi krš i lom. Ujedno ima i dimne granate koje su vrlo korisne prilikom napada na kontrolnu točku ili prelazak širokog otvorenog područja.

Ima pristup sljedećim kanalima:

 1. Local Proximity Chat
 2. Squad Chat

Automatic Rifleman

Klasa koja se nikako ne može pronaći i uklopiti, ali ima svoje pogodnosti. Koristi lagani mitraljez koji omogućava koncentiranu paljbu kao podršku timu koji pokušava izvesti neki manevar.

Ima pristup sljedećim kanalima:

 1. Local Proximity Chat
 2. Squad Chat

Medic

Klasa koja može promijeniti tok igre ako spašava igrače u kontrolnoj točki umjesto da se oni respawnaju. Kada se nalazite u ekranu u kojemu možete odabrati hoćete li čekati Medica ili odustati, a da ste pritom u kontrolnoj točki, vi pasivno pridonosite zauzimanju ili obrani te točke. Stoga je isplativo da vas Medic podigne jer osim što čitavo vrijeme pasivno pridonosite koristi svog tima, ujedno se možete i aktivno vratiti u igru.

Ima pristup sljedećim kanalima:

 1. Local Proximity Chat
 2. Squad Chat

Support

Najbolji prijatelj Squad Leadera i jedna od ključnih uloga. Spušta kutije sa Suppliesima i time omogućava gradnju Garrisona. Ponavljam! Gradnja. Gradnja. Gradnja.

Ima pristup sljedećim kanalima:

 1. Local Proximity Chat
 2. Squad Chat

Engineer

Zadužen za gradnju Nodeova i obrambenih konstrukcija. U obrambene konstrukcije spada bodljikava žica, ježevi i belgijska vrata. Aktivan Engineer pruža kontrolu kretanja neprijateljskog tima u blizini točke što ga može natjerati u zasjede i dobro čuvane točke.

Još su bitniji u izgradnji Nodeova. Postoji limit od 9 Nodeova po timu te dodatni limit u vidu 3 Nodea istog tipa. Svaki Engineer može izgraditi po jedan Node svakog tipa. Kako bi gradio Nodeove potrebni su im Suppliesi. Za jedan Node, potrebno je 50 Suppliesa. Dodatno je postavljena granica da Nodeovi istog tipa moraju međusobno biti udaljeni 50 metara.

Ima pristup sljedećim kanalima:

 1. Local Proximity Chat
 2. Squad Chat

Anti-Tank

Samo ime objašnjava dovoljno. Klasa naoružana protuoklopnim oružjem koje se potom može koristiti za eliminaciju vozila. Postoje slabe točke vozila, no za njih je bolje malo detaljnije istražiti jer se svako malo radi poboljšanje sistema oklopa. Ujedno ima mogućnost izrade protutenkovskog topa kojeg gradi zajedno sa Supportom.

Ima pristup sljedećim kanalima:

 1. Local Proximity Chat
 2. Squad Chat

Machine Gunner

Čovjek kojega mrzite kad je na neprijateljskoj strani, a obožavate kada je na vašoj. Svojom strojnicom si može sjesti u travu i kontrolirati široko područje svojim kontinuiranim dugim rafalom.

Ima pristup sljedećim kanalima:

 1. Local Proximity Chat
 2. Squad Chat

Spotter

Služi kao Squad Leader za Recon Squad. Najbitnije je što može postavljati OP-eve bilo gdje na mapi te ukoliko se on nalazi u sektoru koji se potom izgubi, taj OP ostaje netaknut.

Ima pristup sljedećim kanalima:

 1. Local Proximity Chat
 2. Squad Chat
 3. Command Chat

Sniper

Drugi dio Recon Squada koji svojim snajperom služi kako bi imao dobar pregled nad bojištem i uz rjeđe pucanje kako bi maltretirao tuđi tim. O samoj namjeni Recon Squada ću u nastavku.

Ima pristup sljedećim kanalima:

 1. Local Proximity Chat
 2. Squad Chat

Tank Commander

Squad Leader Tank Squada koji ne može graditi OP-eve niti Garrisone, ali komunicira s ostatkom Squad Leadova i Commanderom.

Ima pristup sljedećim kanalima:

 1. Local Proximity Chat
 2. Squad Chat
 3. Command Chat

Tank Crewman

Mali od palube za tenkove, ali čovjek bez kojega se ne može.

Ima pristup sljedećim kanalima:

 1. Local Proximity Chat
 2. Squad Chat


Tipovi Squada

Prvi tip je standardni Squad od 6 osoba. U njemu je nužno imati Squad Leadera, a vrlo je poželjno imati Support i Engineer klasu kao podršku za Commandera i izgradnju Garrisona.

Drugi tip je Recon Squad od dva člana čija je namjena ići duboko iza neprijateljskih linija i vršiti maltretiranje protivnika. To se radi na tri efikasna načina. Prvi je uništavanje neprijateljskih Garrisona duboko iza linija. Time se sprječava brza reakcija obrane prilikom napada. Drugi je uništavanje neprijateljskih Nodeova kako bi imali čim manju korist od Commandera. Treći je maltretiranje neprijateljske artiljerije, ukoliko imaju igrače koji igraju artiljeriju.

Artiljerija troši municiju i potrebno je pratiti trošak resursa kako se ne bi pretjeralo i onemogućilo Commanderu da koristi ostale vještine. Postoje tri topa na svakoj strani mapi te se uvijek nalaze u srednjem HQ-u. Dvije osobe mogu kontrolirati top. Jedna puca i radi fine pomake, dok drugi puni i radi veće pomake. Topovi su statični, ali se okreću lijevo i desno. Artiljerija može pucati eksplozivnu i dimnu municiju, ovisno o potrebi. Za kalkuliranje udaljenosti, preporuča se izbjegavanje ručnog preračunavanja udaljenosti te korištenje jednog od mnogih kalkulatora za artiljeriju u Hell Let Looseu. Primjer kalkulatora možete naći ovdje.

Posljednji tip je Tank Squad od tri člana među kojima je jedan Tank Commander. Oni zauzimaju po jedno mjesto u tenku. Jedan je vozač. Drugi puni i puca, a treći ima pogled za 360 stupnjeva kako bi tražio protutenkovske mine, neprijatelje, druge tenkove i općenito opasnost.


Vozila

Postoje dva tipa kamiona. Prvi je Supply Truck. Njega ostavite CommanderuSquad Leaderu i Engineeru za konstrukciju. Prepoznat ćete ih po tome što imaju ceradu na zadnjem kraju. Drugi je Transport Truck koji služi za prijevoz vojnika i prepoznat ćete ga po tome da nema ceradu na zadnjem kraju.

Postoje tri tipa tenkova:

 1. Light Tank
 2. Medium Tank
 3. Heavy Tank

Jedino što imam za reći o njima je da koštaju različitu količinu Fuela prilikom spawnanja. Primjerice, Heavy Tank košta najviše.

Postoje i tzv. Recon Vehicles, odnosno oklopna vozila koja su brza, ali se lako unište jačim oružjem te služe kao izvidnica i imaju mogućnost slikanja područja. To omogućava da se na karti vide koncentracije neprijatelja prema čemu se može zaključiti gdje je neprijateljski Garrison.

Svaki HQ ima i ove dvije konstrukcije. Veliki kran predstavlja prostor za ponovno punjenje Supply Trucka, dok je generator s desne strane Repair Station za vozila. Repair Station se može i izgraditi pomoću Suppliesa te ih gradi Engineer.

Bitno

Svaki GarrisonNode i OP se mogu uništiti. Strateško traženje i uništavanje istih dok se koordinirano napadaju točke je ključ do pobjede, jednako kao i pametno postavljeni i mnogobrojniji Garrisoni i OP-evi od neprijateljskih.

Garrison i OP možete prepoznati kao veliki stol s radijom, a na 20 metara udaljenosti preko njega prelazi periodični poluprozirni sjaj te se čuje zvuk radija. Uništava se na tri načina. Prvi je da mu se priđe i drži tipka za uništavanje što oduzima određeno vrijeme. Za to vrijeme se nitko na taj Garrison ne može spawnati. Drugi je način uništavanje protutenkovskim oružjem, dok je treći način postavljanjem plastičnog eksploziva. Isto vrijedi i za Nodeove, samo što oni nemaju karakterističan sjaj ni zvuk. OP-evi se uništavaju na način da im se priđe blizu te se u radijusu od 10 metara automatski unište.

Za izgradnju Nodeova, obrambenih konstrukcija i protutenskovskih topova, potrebno je prvo postaviti isti pomoću francuskog ključa, a zatim pomoću čekića te konstrukcije izgraditi. Neke klase neće imati čekić, neke neće imati francuski ključ, a neke nemaju niti jedno niti drugo. Na vama je da se uskladite i budete efikasan tim.

Kako prepoznati Supply Drop i Airhead?

U Hell Let Loose postoje tri strane. Dvije su savezničke: US Army i Soviet Union. Jedna je sila osovine, Germany.

Supply Drop kod saveznika čini bijeli padobran s kutijom. Njemački je crveni padobran s raketom. Tako ćete prepoznati gdje se bacaju Supply Dropovi i možete pretpostaviti da se u blizini toga padobrana nalazi Squad koji pokušava izraditi Garrison.

Airhead je uvijek crveni padobran s kutijom. Ako vas zanima je li prijateljski ili neprijateljski, otvorite mapu i tražite kružni marker padobrana. Ako ga ne vidite, riječ je o neprijateljskom Airheadu. Ako vidite marker, prijateljski je.

Svakako obratite pažnju na nebo, puno će vam pomoći u predviđanju protivničke taktike i poteza.

Ovo je tek površinski vodič

Ovime se objašnjavaju osnovni koncepti igre, no taktike i manevri koji ulaze u igru mogu se naučiti samo igranjem i komunikacijom. Dodatne mehanike poput pada metka jednostavno morate pohvatati i proći period prilagodbe. Ponekad je frustrirajuće, ali često i zabavno učiti igrati igre s ovakvom strmom krivuljom učenja, no zabava koju nude kada se ona savlada jedna je od najisplativijih u gamingu.

Oznake

Povezano

Back to top button
Close
Close