PlayStation VR2

Sljedeća generacija PlayStation VR-a obećava dramatične skokove u performansama i interaktivnosti u virtualnoj stvarnosti.

ps-vr2

Vijesti